Make your own free website on Tripod.com

Deze pagina is nog onder constructie.

 

De tijdbalk hieronder moet vervangen worden. Een aantal gebeurtenissen zijn niet relevant. Beperking van het aantal gebeurtenissen vergroot de duidelijkheid. Verder kan de vormgeving misschien nog aangepast worden om ook dit duidelijker te maken.

 

Belangrijke gebeurtenissen.

 

± 400 De Rijngrens wordt door de Romeinen verlaten.

476

Einde van het Westromeinse rijk.

± 500 - 800 Vroege Middeleeuwen.

529

Benedictus sticht eerste kloosterorde.

± 700 - 750 Prediking van het christendom door Willibrord en Bonifatius.

± 700 - 1000

Invallen van de Vikingen.

768 - 814

Karel de Grote

± 800 - 1200 Men bouwt kerken vooral in de Romaanse stijl.
925 Vorstendommen ontstaan: Holland, Vlaanderen, Brabant. De bisdommen Utrecht, Luik en Gelre.

Vanaf ± 1000

Herleving van de handel.

Ontstaan van steden.

± 1100 - 1300

De Kruistochten.

Vanaf ± 1200

Hanze, handelsorganisatie in Noordwest Europa

Vanaf ± 1200 Men bouwt kerken vooral in de gotische stijl.

1209 - 1215

Kloosterorden van de Franciscanen en Dominicanen gesticht.

1256 - 1296

Floris V, "der keerlen God".

1302

Guldensporenslag.

1304

Vlaamse inval in Holland.

1340 - 1345

Vlaanderen betrokken in de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk.

1345

Willem IV sneuvelt in Friesland. Opvolgingsstrijd tussen zijn zuster Margaretha en haar zoon Willem. Begin van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (± 1350 - 1500).

1417 - 1433

Jacoba van Beieren. Strijd met Jan van Beieren en Filips de Goede van Bourgondië.

1419 - 1467 Filips de Goede. Staten-Generaal.

1433

Jacoba opgevolgd door Filips de Goede.

1467 - 1477

Karel de Stoute.

1477 - 1482

Maria de Rijke Huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk.

1482 - 1581

Heerschappij van het Oostenrijkse (Habsburgse) Huis.

1482 - 1494

Maximiliaan regent voor Filips de Schone.

1494 - 1506

Filips de Schone. Huwelijk met Johanna van Aragon en Castilië.