Make your own free website on Tripod.com

Deze pagina is nog onder constructie.

x

Adel

Agrarische samenleving

Agrarisch-stedelijke samenleving

Ambacht

Baksteen

Bedevaart

Bedevaartsplaats

Betrouwbaar

Bisschop

Bron

Burgemeester

Burger

Chirurgijn

Christendom

Christenheid

Christianitas

Deelvraag

Drieslagstelsel

Duivel

Edelen

Geestelijkheid

Geschreven bron

Gilde

Glas-in-lood

Gotische stijl

Gypoen

Hoofdvraag

Horige

Inquisitie

Jaarmarkt

Karrenman

Kathedraal

Kerk

Ketter

Klooster

Luchtbogen

MaliŽnkolder

Middeleeuwen

Monnik

Non

Ongeschreven bron

Paardentuig

Pastoor

Pelgrim

Perkament

Primaire bron

Privilege

Reliekschrijn

Ridderzaal

Romaanse stijl

Romeinse Rijk

Rooms-katholicisme

Schepenen

Schout

Scutten

Secundaire bron

Slijkburgers

Stad

Stadsraad

Stadsrecht

Standen

Steunberen

Tapijten

Voorburcht

Voorrecht

Wapentuer

Weergang

Woontoren