Make your own free website on Tripod.com

Deze pagina is nog onder constructie.

Het Middeleeuws Genootschap Die Landen van Herwaerts Over is een vereniging van mensen die zich bezig houden met levende geschiedenis. Ze proberen het leven in de periode 500-1500 in het gebied dat we nu Nederland noemen zo goed mogelijk te onderzoeken en uit te beelden. Elk lid van de vereniging heeft een middeleeuws personage met een naam, biografie, authentiek kostuum, en toebehoren. Het genootschap heeft ongeveer honderd leden: handelaren, ambachtslieden, een chirurgijn, cokenmeesteressen, brouwers en toneelspelers. Sommigen zijn actief in themagroepen, zoals de muzikanten, de borduurders of de Wapentuers, een Dordtse stadmilitie uit de 13e eeuw. De LHO verzorgt al een aantal jaren workshops op De Nieuwe Veste.

 

Afbeelding????